Mužství

I u tohoto archetypu platí, že je přítomen jak u mužů, tak i u žen. U mužů by měl tento archetyp převládat, u žen by měl pouze jen doplňovat.

Co ale je to mužství?
Archetyp mužství je skládanka s různých archetypů - obrazů, které skládají celek. Mužství ale na rozdíl od ženství není vrozené, je z 90% získávané ze zkušeností a z prožitých situací dennodenního života.
Muž by tedy měl mít pevný mužský vzor, ke kterému bude vzhlížet, který bude obdivovat a který mu bude příkladem v praktickém životě. Od něj se bude učit chovat v určitých situacích, od něj bude přebírat názory, které si pak sám může ověřovat a bude si analyzovat vše, co mu bylo vzorem do života dáno. Mužství formuje jakýkoliv vzor, se kterým se muž potká od miminka po dospělost, není důležité či je to reálná osoba, nebo jenom nějaká fiktivní postava, jde o příjmutí vlivu tohoto vzoru. Muže modelují situace, které nejsou jen pozitivní a konstruktivní, ale též všechny negativní a destruktivní situace. Musí neustále ve své stavbě mužství analyzovat, plánovat a třídit všechny vlivy, které ho obklopují. Díky nim staví "něco" co vůbec neví jak má vypadat, co to vlastně je a kdy se projekt dostaví. Je to velice náročné a často malé ovlivnění způsobí, že se stavba zastaví, odkloní, či se část zřítí. Bohužel takto narušených staveb je mnoho a muž často nedospěje, nepříjme své mužství, nebo ho hledá.

Vzory pro mužství: otec, prarodič, ostatní příbuzní, kamarádi, sousedi, učitelé, trenéři, filmové postavy, mediálně známé osobnosti, knižní postavy, postavičky z počítačových her... atd.
Mohou to být ale také ženy, ke kterým vzhlížejí a které jsou pro ně vzory. Důvod nemusí být nepřítomnost mužských příbuzných, ale důvod může být dominance ženy, úspěchy ženy, vynucené přizpůsobování, či naučené vzorce chování.

Příklady obrazů mužství: muž - syn, muž - otec, muž - manžel, muž - milenec, muž - tvůrce, muž - rytíř, muž - bojovník, muž - král, muž - šaman... atd.
Tyto obrazy skládají celek mužství. Každý tento obraz má svoji minulost, svoji přítomnost i svoji budoucnost. Každý tento obraz má své bloky, ovlivnění a programy, svoje vlastní témata i genetické zázemí, má také svůj vzor, nebo i více vzorů. Každý tento obraz je zcela samostatný a přitom zcela závislý na ostatních obrazech. Všechny obrazy do sebe musí zapadat, prolínat se, respektovat se a podporovat jeden druhého, zároveň ale mají tendence se utiskovat, soupeřit mezi sebou a nebo si ustupovat. Každá i zdánlivá maličkost může ovlivnit celek, jestliže se má cokoliv spojit s více ingrediencemi, tak je důležitý výsledek úplně stejně, jako jakákoliv maličkost, kterou použijete. Jestliže je jedna jediná ingredience poničená, bude poničený i celek.

Mužství jsou získané fyzické, emoční a mentální projevy muže, které ho formují a ovlivňují jeho život. Muž by měl dotvořit své obrazy mužství dle svých vzorů tak, aby mohl dospět a přijmout své mužství ve vší podstatě. Muž často tápe v nejzákladnějších mužských obrazech právě kvůli nedozrálým vzorům. Když nemá svůj pevný vzor v určitém obraze, tedy vzor, který by sám tento obraz měl dokončený, či zpracovaný, tak muž tápe. Pro svoji beznaděj, zmatenost a samotu pak může podlehnout klamným vzorům, které mu poté neumožní se stát mužem, ale bohužel díky němu zakrní na určitém vývojovém stupni. Zůstane závislý na svém vzoru, nevyvine se díky němu dál a přestane být sám sebou. Přizpůsobí dle tohoto klamného vzoru svoji vyzáž, mluvu i chování, často příjme i myšlení svého vzoru za své. Přestane tvořit své obrazy ale jen kopíruje a napodobuje jiné. V tomto stádiu zakrní a nedokáže dál své mužství rozvíjet a přijímat. Některé obrazy se mu zhroutí a ztrácí půdo pod nohami. Zůstane nedozrálým jedincem. Vlivů a vzorů pro ten který obraz je velice mnoho a není se tedy čemu divit, že spousta mužů je nedospělých, nezodpovědných, často nevědí co chtějí. Jsou nezdravě závislí na sportech, na kamarádech, na koníčcích. Odmítají svatbu, rodinu, ženské i mužské práce, nemají radost ze života. Jsou zženštilí. Spousta mužů jsou vlastně dospělé děti. Jsou choleričtí, nebo apatičtí vůči všem a všemu.

Nedozrálost v mužských obrazech:
Příklad:
Nezralost v obraze muž-otec: muž odmítá mít děti vědomě, či je neplodný, některý muž děti má, ale nevěnuje se jim, všechnu zodpovědnost přehazuje na matku děti, či si s dětmi dokáže jen hrát, ale nevede je k zodpovědnosti
Nezralost v obraze muž-tvůrce: není kreativní, nemá nové nápady, neřeší co kde v domě vylepšit, co kde v domě spravit
Nezrasot v obraze muž-manžel: odmítá svatbu, odmítá zodpovědnost za rodinu
Nazralost v obraze muž-milenec: stále střídá partnerky, neumí být věrný, sexualitu dává na první místo

 

 

Destruktivní ovlivnění mužství:
Historický vývoj
: Tento silný vliv je hluboko zakořeněn v celé mužské populaci, můžeme začít už o Adama a Evy a pokračovat přes všechny etapy vývoje lidstva. V tomto historickém DNA mužství mají muži zapsané všechny křivdy, všechny boje, veškeré touhy po moci, jakékoliv ponižování, ovlivňování, manipulaci, prostě vše co se kdy mezi muži a ženami dělo. Tento vliv je nejsnadněji odstranitelný a většinou blokuje takové všeobecné roviny lidkého bytí bytí.

Genetické zatížení: To jsou vlivy které mají zapsané v genech, toto je jejich genetické DNA mužství. Zde mají zapsány informace o svých dědech, pradědech a dalších pra, pra, pra předcích. Prostě jsou to informace které dědí hlavně po mužské linii rodu. Jsou to postoje, názory ale i chyby jejich dědů. Zde se mohou projevit velice závažné bloky. Tyto bloky se často řeší na rodinných konstelacích, jsou to bloky jednoduchého i složitého charakteru a některé mohou být opravdu složité a rozvětvené a mohou postihovat určitým způsobem celá příbuzenstva. Tyto bloky jsou např. nacházení si partnerů stejných povahových skupin jaké měli jejich předci, rození dětí pouze určitého pohlaví v rodině, podobné životní příběhy v rodině - dědeček brzy ovdověl a zemřel na infarkt, jeho tatínek také zemřel na infarkt, otcův bratr brzy také ovdověl a má problémy se srdcem, tatínek má problémy se srdce a s maminkou nemají idylické manželství, syn má nemocnou manželku a nějaké léky na vysoký tlak už také bere... 

Převzaté vzorce chování: Toto jsou vlivy vypěstované v prostředí ve kterém vyrůstají, žijí. Názory, postoje a příběhy nejbližší rodiny, přátel, sousedů, kamarádů. Tyto vlivy jsou pro muže jedny z nejdůležitějších prvků jeho mužství. Jsou to často vlivy, se kterými se vnitřně nemusí vždy ztotožňovat,  ale v okolí vidí, že to tak je, že to tak funguje a že to tak asi má být. Takže přehodnotí naše úhly pohledu, jejich pocity jdou stranou a převezmou si vlastně cizí postoje na danou věc. Muž si často udělá z tohoto člověka vzor. jelikož vidí, že "to" nějak funguje. Toto jsou špatně řešitelné a odbouratelné bloky, protože jsou častěji ve vědomí než v podvědomí. Tyto bloky řeší např. Kineziologie, SRT, hypnoza. Příklad: Syn se začne ve škole chovat hrubě ke spolužákům jenom proto, že doma je otec hrubý na ostatní a tím si vyžaduje respekt a klid. Názor že chlapi přeci nebrečí, nebo že se holky nebijou, že chlap musí všechno vydržet...  

Neodloučení se od rodiny: Tyto bloky pěstují ve svých dětech převážně rodiče, ale mohou to být i prarodiče, sourozenci, či jiní příbuzní. Je to veliká a někdy až chorobná závislost která většinou začíná v ranném dětství vychovávaného jedince, někdy se může vyvinout i během dospívání. Toto zablokování vede k nesamostatnosit, ke ztotožnění se s rolí závislého. Jsou to cizí vlivy, které poškozují daného jedince ne vlastními problémy, ale nevyřešenými problému u příbuzných, kteří sami něco nezvládli. Tyto bloky jsou většinou lehce odstranitelné. Když je ale vliv dlouhodobý, může jít už o dvojí blokaci, kde se spojují převzaté vzorce chování a závislost na rodině. To je poté složitější na řešení, protože je převážná část bloků ve vědomí. Příklad: postoj maminky, že syn se bude mít nejlépe jen u ní, že mu jiná žena nebude tak podstrojovat jako ona, muž tedy nemusí poté svoji partnerku přijmout a stále ji ztotožňuje se svoji maminkou. Nebo syn neodejde z domu, protože tam mu je přeci lépe. 

Nedostatek lásky, ponižování, manipulace: Toto jsou velice silné blokace. Jestliže se duše narodí s tímto zatížením, kdy muž nemá prožívat lásku, blízká či cizí osoba ji ponižuje, znásilňuje, či s ní jinak manipuluje, tak se jedná ve většině případů o veliké karmické zatížení z minulých životů. Toto je cesta duše a všichni kolem jsou jenom prostředníci pro její zkoušku. Náprava tohoto bloku nebývá složitá, ale spíše zdlouhavá a vyžaduje určité pochopení od daného muže. Muž s tímto zatížením musí projít cestou pochopení a to není vždy lehké. Měl by být také alespoň malinko přesvědčen, že chce nápravu a změnu. Musí totiž pochopit, že on není ta oběť, že on ani ti ostatní nejsou špatní, že mu vlastně jenom pomáhají odžít si a pochopit to co by měl. Zde pomáhá SRT, kineziologie.

Nepřijetí sebe samotného, malá sebeláska, komplexy: Tyto bloky způsobuje více faktorů, ale většinou vycházejí z nějakého pohledu muže na situaci, či událost co se stala.  Zde je častá  kombinace předchozích destrukcí. Muž si vezme za svůj vzor ne zrovna tu správnou osobu. Díky tomuto počinu se nemůže rozvíjet tak jak by se rozvíjet měl a dojde k zablokování obrazu.  Někdy může jít jen o nastřádání se prožitých situací, či ztotožnění se z jiným názorem. Jsou tu prostě často přítomny cizí vlivy, blok je ale v tom daném muži. Ukládá si tyto cizí vlivy, tvoří si z nich své obrazy a přebírá tyto cizí vlivy za své. No a pak s nimi neumí pracovat, nebo se jich zbavit.Tyto bloky se dají často odstranit, musí ale opět muž pracovat i sam se sebou. Nejdříve se musí přijít na příčinu, to jde za pomocí hypnozy, SRT či kinezilogie často velice rychle. Poté nastává samotná práce s mužem. Příklad: anorexie, bulimie, nespokojenost se svým tělem, obezita, malá sebedůvěra, impotence

Strach z budoucnosti: Ono se nezdá, jak destruktivní tento blok je. Může ovlivnit nejenom budoucnost, hlavně ale ovlivňuje přítomnost. Tyto bloky jsou opět snůška a směs různých destrukcí. Většinou je muž tak zaneprázdněn přítomností a buď řešení odkládá, či se řešení bojí. Někdy už může svůj boj po nějakých nezdárných snahách prostě zabalit a nebo se s ním i ztotožnit a postavit se do role oběti. Tyto destrukce se dají vyřešit často rychleji než si muž myslí. Je to opět v určení příčiny, pochopení stavu, v určení si cílů a k navrácení se ke své podstatě. Uvědomit si opět sama sebe. Vhodná je Kineziologie, hypnoza či SRT. Příklad: Muž není šťastný v manželství, či zaměstnání, ale aby nezažil velikou změnu, nemusel řešit budoucnost, jaká by byla, co by dělala, s kým by byl ... atd. tak se nechá ponižovat od manželky, od šéfa, či od dětí a raději nic neřeší. 

Co je tedy mužství?
To se nedá přesně definovat. Je to energie, která sálá z toho daného člověka, muže. Ten muž nemusí být ani hezký, ani inteligentní. Musí mít ale "něco"!!! Ženy často popisují setkání s takovým pravým mužem, jako divné šimrání v podbřišku, či jako pocit úplného bezpečí. Nejčastěji ho samozřejmě vidí v televizi, či v kině, ale i osobně se často podaří takové setkání. Mužství ženy vnímají jinak než muži. To je ten pohled úhlu :-) Nedokážu Vám pořádně popsat mužství z mužské stránky, protože mi popis mužství samotnými muži připadá spíše ješitnost a dokazování si něčeho, či totální sobectví a odevzdanost. Ale každá žena určitě zažila pocit když potkala muže, z kterého mužství sálalo. No a vůbec to nebylo o jeho "přednostech", o sexu, či jiných fyzických potřebách, ani nemusel promluvit, jen tam někde prostě byl a nechal ji zažít jeho energii. Energii plnou vyrovnanosti, pocitu bezpečí a klidu.