Sex

Myslíte si, že téma sexu na tyto stránky nepatří? Já myslím, že i o tomto tématu se dá říc pár slov...
 
Sex - sexualita, je přirozenost člověka a dokonce je to jeden ze základních pudů člověka. Bez sexuálního aktu, by jsme se nemohli rozmnožovat a vyhynuli by jsme už v první linii před tisíci lety. Stále jsou ohledně tohoto tématu jistá tabu, spousta lidí se o sexu nedokáže bavit, či někomu přiznat, že sexuálně žije. Zvláště vůči dětem, či vůči svým rodičůmje je tabu velice rozšířené. Přitom jde o přirozenou věc, stejně jakou je touha poznávat, učit se... atd. 

Historie
Staré čínské a indické techniky řešily sexualitu už před tisíci lety, dokázaly vyvinout techniky pro uspokojejí muže i ženy. Rozdělily muže i ženy na několik typů a dokázaly pojmenovat souvstažnosti mezi určitými typy.  Mají zmapované sexuální polohy dle náročnosti i dle typů lidí. Mají rozebrané vše do nejmenšího detailu. 

Náboženství
Některé náboženství sexualitu odmítají s tím že je nečistá, že pochází od satana, či že škodí zdraví. Některé náboženství povolují určité polohy a vymezují určité dny v týdnu, měsíci, či roce  kdy se sexu mohou partneři věnovat. Jsou však i náboženství a sekty, které naopak sexualitu uznávají, konají sexuální obřady, vybízejí k sexualitě.

Fanatismus
Nic se nesmí přehánět, takže striktní popírání sexuality je špatné, protože člověk popírá sám sebe. Stává se tedy zlostným, nepřejícím, závistivým, protože když popíráme jakoukoliv svoji část, tak se nemůžeme mít rádi ve své dokonalosti a přirozenosti. Když se to zase se sexualitou přehání, tak se člověk stává neukojitelný sobec, který nezná své hranice a může si lehce přestat vážit sebe i ostatních. 

Východní nauky
Jak jsem už psala výše, tak v Asii mají sexualitu zdokumentovanou už několik tisíc let. Kámasůtra, Tantra, Tao sexu. Tyto techniky jsou hlavně o poznání sám sebe, svého uvědomění a prohloubení zážitků. Také o ukojitelnosti každého člověka. Používají se k těmto naukám masáže, speciální dýchací techniky, vonné oleje, různé pomůcky, různé návody na sexuální akty jako takové. Tyto nauky vycházejí s přirozenosti lidí a z jejich stavby těla. 

Sexuální zkušenosti, partneři
Není v životě potřeba vystřídat desítky milenek a milenců, sexualita vychází z naší energie a tudíž je důležité najít tuto energii sám v sobě. Poté nebudete mít potřebu promiskuitních vztahů, protože to co hledáte - uspokojení, dokonalost, vzrušení, nové zážitky, či cokoliv jiného, naleznete sami v sobě a také u partnera, kterému se můžete otevřít a se kterým budete každý sexuální akt prožívat naplno. 

Úchylky
Toto je téma ošidné, protože co jednomu připadne jako úchylné, tak druhému přijde normální. Když to vyhovuje oboum parterům, tak je vše v pořádku a je to jejich věc. Ale je patrné, že lidé, kteří potřebují určité stimulanty, některé erotické pomůcky, či potřebují speciální "perverzní" erotické techniky, tak neumějí pracovat se svoji sexuální energií. Mají ji zablokovanou, či jinak narušenou. 

Sexuální energie
Tato energie sídlí v nejnižší části našeho trupu. Tedy v pánevním dnu. Je spojována s první a druhou čakrou, ze kterých se uvolňuje výš a výš a výš.... . Jestliže člověk zůstane pouze u ukojení svých pudů, bude provozovat tzv. "materiální" sex, tak tato energie vystoupá nejvýše ke čtvrté čakře, tedy zhruba do hrudi. Potom pociťuje ukojení pouze ve hmotném těle a často je jeho touha neukojená, jelikož materiálně se ukojit nedá. Jestliže budete sexualitu prožívat na vyšší úrovni, sexuální energie vystoupá až do nejvyšší čakry a rozletí se ještě výš. Dostaví se hluboké duchovní uspokojení na všech úrovních bytí. 
Sexuální energie je často narušena, či blokována. Toto vše se v auře projeví právě v pánevní oblasti, také fyzické problémy se v této části objevují velice brzy po zablokování, či narušení toku. Tuto energii si můžeme zablokvat sami, či nám ji mohou zablokovat lidé kolem nás, dále také cizí vlivy, vzorce chování, či jen nějaká slova, či nemístná poznámka. Tato energie je velice citlivá a bloky jsou v této oblasti bohužel hodně časté.