Štěstí a zdraví

Každý už někdy někomu přál k narozeninám, svátku, Novému roku, ale i tak mezi řečí "Hodně štěstí a zdraví". Co vlastně ale skrývají tato slova?

Štěstí znamená pro každého něco jiného, záleží hlavně na věku, pohlaví, stavu i společenském postavení každého z nás. Ze své praxe vím, že štěstí si lidé málo váží, nedokáží ocenit to co mají a myslí si, že až dostanou, to co chtějí, to co nemají, budou šťastnější. No a co se stane až dosáhnout toho "štěstí"? Opět hledají a koukají jinam. Bohužel si většina lidí své štěstí uvědomí v okamžiku, kdy ho nevratně ztratí....
Štěstí má mnoho podob a je důležité, aby každý ve svém životě alespoň kapičku štěstí poznal a hlavně si ho přiznal.

Zdraví je však jenom jedno a pro každého stejné. Je to stav, kdy naše tělo i mysl je v naprostém souladu, harmonii.
V dnešní době je zdraví velice vzácné. Bohužel si také většina lidí zdraví velice málo váží.

 

 

"ZASTAV SE ČLOVĚČE VE SVÉM DENODENNÍM SHONU,

ZVOLNI – ZASTAV SE NA CHVILKU,

PŘEMÝŠLEJ, CO ČINÍŠ PRO SEBE – SVÉ ZDRAVÍ,

VŽDYŤ JE TO, TO NEJCENĚJŠÍ CO MÁŠ!

NEDOVOL UVĚDOMIT SI TENTO FAKT AŽ V OKAMŽIKU,

KDYŽ SVÉ ZDRAVÍ ZAČNEŠ ZTRÁCET."

 

 


"VEZMI ZODPOVĚDNOST SÁM ZA SEBE DO SVÝCH RUKOU A UVĚDOM SI NAPLNO SVÉ BOHATSVÍ, JE VELICE KŘEHKÉ A PŘI ZTRÁTĚ SE UŽ CELÉ NEVRACÍ." 

                           

 

Jeden čínský učitel, který přišel do západních zemí se velice podivil nad našim přístupem ke zdraví a k životu vůbec.

Pravil: "...nejdříve si tady lidé ničí zdraví, přecházejí své nemoci, nedbají na své tělo, neustále žijí ve stresu a také ve strachu z nemoci. Proč? Aby mohli vydělávat peníze, měli nějaké jistoty, aby si mohli užívat... atd. Přetahují se, ubližují si, s velikými bolestmi chodí  do práce a ještě se staví do pozice oběti: JÁ PŘECI MUSÍM TAKTO ŽÍT!!! 

Když už ale nemoc ukáže svoji sílu a člověk už doopravdy NEMŮŽE, tak přijde litování, nemohoucnost, ale také výdej peněz za léčbu. Ano, těch peněz pro které se nemohli zastavit, když nemoc byla teprve v začátku. V té chvíli ztratí všechny jistoty a vymoženosti, pro které si ničili zdraví. Nepochopitelné..."

Kolik pravdy je v těchto řádcích. Bohužel