Ženství / Mužství

Víte co je vlastně ženství nebo mužství? Každý si pod těmito pojmy představuje něco jiného. Fyzické přednosti, pracovní dovednosti, něhu, třeba i sex. Lidé si tedy nejsou jisti, co vlastně ženství a mužství vlastně je. Tápou, hledají příklady v rodině, ve vlastním životě, ve filmu. Málokdy ale dokáží najít tyto archetypy v sobě, mnohdy je vědomě odmítají a nechtějí s nimi nic mít. V dnešní době na tom nejsou mezilidské vztahy moc dobře, základ těchto vztahů je v rodině, no a bohužel tam dochází často k největším bojům právě mezi ženstvím a mužstvím. Proč k těmto bojům dochází? Proč ženský nejsou ženský a chlapi nejsou chlapi? Tak čtěte a dozvíte se víc....
"Kdyby ženy byli ženami a muži byli muži, tak by na světě bylo o mnoho bolesti méně."

V dávných dobách, měly ženy na starosti péči o domáctnost /jeskyni/, o teplo domova /oheň/, o potomstvo /porod, vychovávání, hlídání/, o jídlo /sbíraly rostliny, vařily z toho co muži ulovili/, o muže /připravit jídlo, vyslechnout si o problémech při lovu, pochválit ho za ulovené zvíře, poskytnout mu obětí, ošetření a sexuální vyžití/. Za to vše je muži ctili, uznávali, ochraňovali a zabezpečovali. Ženy, které se nechovaly dle jejich představ, mohli dle svého postoje /nejsi dobrá žena, neplníš si své povinnosti... atd./, zabít, vyměnit, či jinak potrestat. Už v těchto dobách se některé ženy nechtěly smířit s těmito rolemi, bouřily se, vzdorovaly a chtěly se mužům pomstít, či se jim vyrovnat, nebo je i předčít. Málokde se ale uvádí, že i ženy měly taková práva, mohly dle svých představ podobně "trestat" muže. To se ovšem opět nelíbilo mužům. Přestaly ženy chránit, přestali na ně vzhlížet a začali je trestat. Ženy i muži zapoměly, že pospolitní žití vzniklo právě kvůli ochraně žen a dětí, aby rod mohl pokračovat. Muži je měli chránit před jinými muži a dalším nebezpečím. 
Ženy zamenaly vždy křehkost, jemnost a teplo domova.  Muži byli ochránci, byli pevností, tvrdostí a jistotou bezpečí. Někteří muži a některé ženy tyto své role nechtěli přijmout. Začaly se bouřit a bojovat mezi sebou.
No a toto jsou právě počátky devastace ženství  a mužství, jako takového. Ženy začaly ponižovat muže, začaly s nimi bojovat, přestaly si jich vážit, braly jim jejich povinnosti a předávaly jim svoje ženské. No a muži se začali bránit, přestali ctít ženství a chtěli si vrátit své postavení, bojem, násilím, ponižováním, či ústupkami, začali se k ženám chovat jako ke kusu masa. Ženy z mužů udělaly narušené, po moci dychtící, neukojitelné, ustrašené a nespokojené figurky. Figurky se kterými mohly za pomocí svých ženských vnad manipulovat, nebo je vydírat, či je využívat. Samozřejmě že se toto nedělo celoplošně a u všech lidí na planetě! Ale několik těchto vnitřních bojů v různých částech světa a různých splečenských vrstvách, vypěstovalo postupem let hodně jedinců či skupin, kteří předávali genetické kódy svým potomkům. Tyto genetické kódy a naučené vzorce chování, vedou některé ženy a některé muže k tomu, aby nejenom bojovali se svým protivníkem, ale také aby potlačovali svůj přirozený archetyp. Ženy i muži jdou často proti své přirozenosti a  nevidí, či neuznávají jinou cestu. Ohání se emancipací, feminismem, rovnoprávností, méněceností, nadřazeností, mocí, penězmi či právem. Jejich neuskutečněné touhy, hluboké komplexy, neukojenost, hladovost po souznění a lásce je žene do ubližování, ponižování, přehlížení svého protivníka. Zatemňuje se jim mysl, hrubne energie, vytrácí se soucit i pokora, dělají činy, které ospravedlňují "Ve jménu..... /čehokoliv, co se jim hodí/".

Že je těch pár posledních vět přehnaných? Kdepak! To jsou denodenní boje a myšlenkové fáze některých z vás, vašich blízkých, či jenom sousedů. Nevěříte? Zavzpomínejte si tedy na scénky z úžasných filmů jako jsou například Homolkovy, Slunce, seno..., Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Kameňák...atd.  Nerozesmívaly Vás právě scénky ze života? Nepřipomínaly Vám tyto postavy svým chováním a řečmi někoho blízkého? Nedocházelo tam snad k určitému ponižování a neuctě mezi partnery?  No a takový je život některých lidí, přesně tyto jednoduché, časté a někdy i pro ostatní úsměvné, či nepochopitelné každodenní boje. Ovšem v běžném životě je u těchto "scének" většinou přítomna bolest u jednoho, či druhého partnera.

Nechci a ani se zde nebudu zmiňovat o tragických následcích boje mezi ženstvím a mužstvím. To můžete denně vidět v mediích, číst v denících a internetových serverech.

Co ničí ženství a mužství?
Sobectví, přetvářka, nadřazenost

Co jim prospívá?
Láska, pochopení,  upřímnost