Ženství

Hned na začátku si řekneme, že archetyp ženství, by měl být přitomen jak u ženy, tak u muže. Samozřejmě u každého v jiném poměru. U ženy by měl v celku převládat a u mužů pouze celek doplňovat.

Málokterá žena má v sobě tolik ženství, aby její nádoba byla plná. Není to jen touto dobou, ale zárodky ničení ženství jsou už hodně, hodně staré a zažité natolik, že si ani neuvědomujeme, že tu jsou a něco ničí. Aby jsme pochopili trošku toto téma, měli by jsme si vysvětlit co vlastně  ženství je.

Ženství jako takové, se skládá z několika archetypů - obrazů, ze kterých se skládá celek. Můžeme také říci, že ženství je nádoba, která se plní různými složkami - ingrediencemi a výsledný vzhled i chuť záleží na poměru použitých ingrediencí. Každý tento obraz je z větší části vrozenou součástí ženy a je pro ni přirozený. Zkušenostmi a prožitky ze současného života si může obrazy blokovat, či je rozvíjet, ale nikdy je nemůže úplně odložit, či na ně zapomenout, proto je pro ženu lehčí rozpomenout se na svoji přirozenost a uzdravit své ženství.  
Příklady obrazů, či složek ženství: žena - dcera, žena - matka, žena - manželka, žena - milenka, žena - hospodyně, žena - ochránkyně, žena - bojovnice, žena - královna, žena - léčitelka... atd.
Tyto obrazy skládají celek a každý tento obraz má svůj děj, svoji minulost, přítomnost i budoucnost, své ovlivnění, bloky a programy, tyto obrazy mají i své genetické zázemí a převzaté vzorce chování. Každý tento obraz je zcela samostatný a přitom zcela závislý na ostatních obrazech. Vše do sebe musí zapadat, respektovat se a zároveň je tendence mezi nimi soupeřit, nebo si ustupovat. Opravdu je to jako u míchaného nápoje, měly by jste věnovat velikou pozornost tomu, co vše nalijete do šejkru! I zdánlivá maličkost, může výsledek zničit. Zdá se to být velice složité a ono to v jistém úhlu pohledu složité také je.

Ženství je vlastně takové prolínání ženských rolí, vstupování z obrazu do obrazu. Toto prolínání by mělo být správně načasované a každý archetyp, tedy  ten daný obraz by měl být co nejvíce spojen s láskou, měl by plně uspokojovat potřeby ženy, dávát jí volnost, měl by ji naplňovat štěstím a energií. Právě toto cestování v ženství je pro mnohé ženy velice těžké. Je to převážně proto, že některý archetyp - obraz má ta dotyčná žena poničený, některý nechce příjmout, některého se bojí, v některém se necítí dobře, o některém má špatné, či klamavé předsudky. Není to vždy její chyba, jak jsme si už výše napsali, každý obraz má opravdu svůj příběh, dále hraje  velikou roli i vliv okolí tzv. cizí vlivy. Dále záleží i na časové linii, protože některé obrazy se rodí a dozrávají během života. Vlivů je opravdu hodně a není tedy divu, že ženy jsou takové jaké jsou, mnoho z ních je stahaných, unavených, bez jiskry, jsou stále nespokojené samy se sebou, ale i s okolím, stále si stěžují, mají pocit že si musí obhajovat svá práva, jsou neustále podrážděné, hašteřivé, plačtivé, urážlivé. Nemají zdravé ženství, je z nich pouze hromádka starostí, bolestí a komplexů.

Některé ženy také odmítají některé obrazy svého ženství.
Zde je příklad
:
Popírání ženy - matky: žena nechce nebo nemůže mít děti z jakýchkoliv důvodů
Popírání ženy - milenky: ženu nebaví sex
Popírání ženy - hospodyně: nebaví ji vařit, uklízet, starat se o rodinu, domáctnost
Popírání ženy - královny: ženě nezáleží na svém zevnějšku, oblékání, mluvě, stydí se za své ženské rysy
Popírání ženy - tvůrkyně: žena popírá svoji tvořivost, nedělá věci které ji baví

 

Dále také mohou ženy převážně žít v jednom obrazu.
Opět dám příklad:

Stagnace v obrazu ženy hospodyně: žena dělá služku v rodině a ještě si myslí že je to správné
Stagnace v obrazu ženy milenky: žena se neustále nabízí, chodí vyzývavě oblečená, stále flirtuje
Stagnace v obrazu ženy ochránkyně: žena bojuje za práva ostatních a na svůj život často nemá čas
Stagnace v obrazu královny: žena je povýšená, myslí hlavně na sebe, přehnaně dbá na svoji dokonalost
Stagnace v obrazu amazonky: žena má pocit soupeřit s muži, ponižovat je, ubližovat jim

 

Destruktivní ovlivnění ženství:
Historický vývoj
: Tento silný vliv je hluboko zakořeněn v celé ženské populaci, můžeme začít už o Adama a Evy a pokračovat přes všechny etapy vývoje lidstva. V tomto historickém DNA ženství máme jako ženy zapsané všechny křivdy, všechny boje, veškeré touhy po moci, jakékoliv ponižování, ovlivňování, manipulaci, prostě vše co se kdy mezi muži a ženami dělo. Tento vliv je nejsnadněji odstranitelný a většinou blokuje takové všeobecné roviny lidkého bytí bytí.

Genetické zatížení: To jsou vlivy které máme zapsané v genech, toto je naše genetické DNA ženství. Zde máme zapsány informace o našich babičkách, prababičkách a prapraprapra... prostě jsou to informace které dědíme po ženské linii rodu. Jsou to postoje, názory ale i chyby našich babiček. Zde se mohou projevit velice závažné bloky. Tyto bloky se často řeší na rodinných konstelacích, jsou to bloky jednoduchého i složitého charakteru a některé mohou být opravdu složité a rozvětvené a mohou postihovat určitým způsobem celá příbuzenstva. Tyto bloky jsou např. nacházení si partnerů stejných povahových skupin jaké měli naši předci, rození dětí pouze určitého pohlaví v rodině, podobné životní příběhy v rodině - babička měla za manžela opilce, zemřela na rakovinu, její maminka to samé, její sestra měla podobný příběh, maminka se rozvedla s alkoholikem a nyní je nemocná, dcera žije v nespokojeném manželství...

Převzaté vzorce chování: Toto jsou vlivy vypěstované v prostředí ve kterém vyrůstáme, žijeme. Názory, postoje a příběhy nejbližší rodiny, přátel, sousedů, kamarádů. Jsou to často vlivy, se kterými se vnitřně neztotožňujeme, ale v okolí vidíme, že to tak je, že to tak funguje a že to tak asi má být. Takže naše pocity jdou stranou a převezmeme si vlastně cizí postoje na danou věc. Toto jsou špatně řešitelné a odbouratelné bloky, protože jsou častěji ve vědomí než v podvědomí. Tyto bloky řeší např. Kineziologie, SRT, hypnoza. Příklad: Dcera má na spoustu věcí stejný názor jako maminka, stejně se chovají, podobně se oblékají. Smíření se, že se dá žít bez lásky, hlavně když je  chlap hodný na ženu a na děti. Ztotožnění se s názorem že bolestivá menstruace je normální, protože každou v okolí bříško bolí.

Neodloučení se od rodiny: Tyto bloky pěstují ve svých dětech převážně rodiče, ale mohou to být i prarodiče, sourozenci, či jiní příbuzní. Je to veliká někdy až chorobná závislost která většinou začíná v ranném dětství vychovávaného jedince, někdy se může vyvinout i během dospívání. Toto zablokování vede k nesamostatnosit, ke ztotožnění se s rolí závislého. Jsou to cizí vlivy, které poškozují daného jedince ne vlastními problémy, ale nevyřešenými problému u příbuzných, kteří sami něco nezvládli. Tyto bloky jsou většinou lehce odstranitelné. Když je ale vliv dlouhodobý, může jít už o dvojí blokaci, kde se spojují převzaté vzorce chování a závislost na rodině. To je poté složitější na řešení, protože je převážná část bloků ve vědomí. Příklad: maminka nenaučí svoji dceru starosti o domáctnost, vše za ni dělá a dcera nemá žádné povinosti. Když se poté dcera vdá, nezvládá svoji domáctnost, starost o dítě a oporu hledá stále v matce, která ji ochotně pomáhá. Může dojít k situace, že žena se stále vrací ke své rodině a zanedbává svoji novou rodinu.

Nedostatek lásky, ponižování, manipulace: Toto jsou velice silné blokace. Jestliže se duše narodí s tímto zatížením, kdy žena nemá prožívat lásku, blízká či cizí osoba ji ponižuje, znásilňuje, či s ní jinak manipuluje, tak se jedná ve většině případů o veliké karmické zatížení z minulých životů. Toto je cesta duše a všichni kolem jsou jenom prostředníci pro její zkoušku. Náprava tohoto bloku nebývá složitá, ale spíše zdlouhavá a vyžaduje určité pochopení od dané ženy. Žena s tímto zatížením musí projít cestou pochopení a to není vždy lehké. Měla by být také alespoň malinko přesvědčena, že chce nápravu a změnu. Musí totiž pochopit, že ona není ta oběť, že ona ani ti ostatní nejsou špatní, že ji vlastně jenom pomáhají odžít si a pochopit to co by měla. Zde pomáhá SRT, kineziologie.

Nepřijetí sebe samotné, malá sebeláska, komplexy: Tyto bloky způsobuje více faktorů, ale většinou vycházejí z nějakého pohledy ženy na situaci, či událost co se stala. Může zde být opět kombinace předchozích destrukcí. Někdy může jít jen o nastřádání se prožitých situací, či ztotožnění se z jiným názorem. Jsou tu prostě často přítomny cizí vlivy, blok je ale v té dané ženě, ukládá si tyto cizí vlivy a pak s nimi neumí pracovat, nebo se jich zbavit. Tyto bloky se dají často jednoduše odstranit, musí ale opět žena pracovat i sama se sebou. Nejdříve se musí přijít na příčinu, to jde za pomocí hypnozy, SRT či kinezilogie často velice rychle. Poté nastává samotná práce se ženou. Příklad: anorexie, bulimie, nespokojenost s poprsím, obezita, malá sebedůvěra

Strach z budoucnosti: Ono se nezdá, jak destruktivní tento blok je. Může ovlivnit nejenom budoucnost, hlavně ale ovlivňuje přítomnost. Tyto bloky jsou opět snůška a směs různých destrukcí. Většinou je žena tak zaneprázdněna přítomností a buď řešení odkládá, či se řešení bojí. Někdy už může svůj boj po nějakých nezdárných snahách prostě zabalit a nebo se s ním i ztotožnit a postavit se do role oběti. Tyto destrukce se dají vyřešit často rychleji než si žena myslí. Je to opět v určení příčiny, pochopení stavu, v určení si cílů a k navrácení se ke své podstatě. Uvědomit si opět sama sebe. Vhodná je Kineziologie, hypnoza či SRT. Příklad: Žena žije dál v nespokojeném manželství s alkoholikem či tyranem. Aby nebyla sama, tak se rychle vdá za člověka kterého nemiluje. Pořídí si dítě na udržení manžela.  Ponižuje se před manželem a nenechá ho odejít pryč.


Co je tedy ženství?
Určitě se vám stalo, že jste ve svém životě potkali ženu, nemusela být nalíčená, nemusela mít ani dokonalou postavu, nemusela být oblékaná dle poslední módy, nemusela být ani hezká, nemusela být mladá, nemusela nic říkat a přece vás zaujala. Vyzařovalo z ní cosi co se špatně popisuje. I přes své nedokonalosti jste z ní cítili pohodu, klid, lásku, či cokoliv jiného. Toto je energie ženství. Tato žena má určitě také starosti, doma má děti i manžela, musí chodit nakupovat, uklízí a vaří a možná by jste se divili co vše stihá a co vše ji v životě potkalo. Ale má v sobě srovnané, či porovnané své obrazy, je vyladěna sama na sebe, ví, co je to mít se ráda a umí poslouchat svoji intuici bez ovlivňování a bez předsudků. Toto dokáže každá žena. Protože ženství je opravdu v každé ženě. Někdy jen schované, ukřivděné, bolavé, či jinak poškozené, ale jakmile se rozhodnete s ním pracovat, tak výsledek je vidět velice brzy. Je to jen a jen na Vašem rozhodnutí!

 

Rada na závěr!!!
Jestliže jste v životě s něčím nespokojená, jestliže Vás něco trápí, začněte u sebe. Začněte se procházet svými obrazy,  podívejte se na ně, podívejte se do nich a udělejte si tam pořádek. Jen tak poznáte své ŽENSTVÍ ve své prapodstatě, ve své přirozenosti. Vrátíte se sama k sobě a můžete žít šťastnější a plnohodnotnější život i v této uspěchané a nelehké době. Hlavně neříkejte že něco nejde!!! Někdy to trvá, ale i malinký posun udělá spoustu radosti a spokojenosti. A věřte, úplně lehké to opravdu není!

 
 

 

 

 

 

Ženská energie je aktivita, boj,

Ženská energie je v čínském pojetí nazývána Jin, barvu má černou s brvky bílé,