Advent

Adventní čas je pro mnohé z nás, jen příprava na vánoce, stres se sháněním dárků, velkým úklidem, pečení mnoha druhů cukroví, velikým stresem, nestíháním a lamentováním na čas, který tak rychle utíká. Jak smutné... V dnešní době se pro mnoho lidi stala z Adventu, ale i z Vánoc jen komerční nutnost, která přináší pár dnů volna, přejídání se, spoustu práce a stres. Málokdo ví, co vše Advent a Vánoce vlastně znamenají, jakou symboliku mají. Bohužel! No ale každému jak to vyhovuje!
Adventní čas je velicé mystická doba a měli by si ji užít i lidé, kteří nejsou oddáni církvím. Užít si jeho energii, oddat se symbolice a prožít toto období co možná nejlépe. Venku je už chladno a mrazíky, mráz či sníh není vyjímnkou, je vhodné se pořádně balit do oblečení a dbát aby se neprochladlo, stále ještě hrozí nachlazení přes ramena, pokožku a nos. Barva tohoto období je stále bílá až šedobílá, nálada je většinou na "bodě mrazu", převládá stále sklíčenost, nevyrovanost, stres, chaos a obavy. Je to doba očekávání, takové "ještě chvilku" potom už bude pohoda. Je také důležité dbát na stravu a množství jídla, vládnoucím orgánem je totiž tlusté střevo a v této době by se mohlo lehce poškodit.

Tlusté střevo: je dlouhé 1,5m a v průměru má cca 5-7cm. Vstřebávají se v něm zbylé vitamíny, minerály a voda. Nepotřebné zbytky se v něm zahušťují a odchází přes konečník ven. Sliznice nemá žádné klky a neprodukuje enzymy, ale má žlázové buňky, které produkují hlen. Vznikají v něm kvasné a hnilobné procecy, při kterých vznikají plyny. Problémy s tlustým střevem se mohou projevovat v zanešení těla toxickými látkami, toto seprojevuje v imunitním systému, ale také jako problém s hnisavými vředy po těle, či záněty v břiše. Další nepříjemnsoti může tlusté střevo způsobit formou zácpy, škrundáním v břiše nebo průjmy. Když není dostatečná průchodnost stolice, může se dostavovat bolest v břiše, pocit dušnosti případně i kašli. Při dlouhodobé zácpě či průjmech, se může poškozovat konečník. Ve starých textech se o tlustém střevě mluví jako o orgánu, který rozhoduje o dalším bytí a nebýtí, tedy o kvalitě a době života, varuje před zanešením tlustého střeva a nabádá na střídmost a rozvahu ve stravě.
Strava je v tomto období téma do pranice. Příprava na vánoce, pečení tučného a sladkého cukroví, přejídání se, špatný rozvrh stravy, hltání, nestíhání.. toto  vše je společný jmenovatel tohoto období. 
Stále se ještě vyhýbáme zavlhčujícím a zachlazujícím potravinám, syrové zelenině, studené stravě, ale také přehřívajícím potravinám, není vhodné jíst tropické ovoce. Je vhodné do jídelníčku zařadit například rýži, kroupy, vařená mrkev, dýně, červená řepa a další kořenová zelenina, ořechy, semena, maso..    
Jako pitný režim je dobré volit zahřívající čaje, které prohřejí ale nepřehřejí.

Psychosomatické příčiny onemocnění tlustého střeva jsou - nestíhám, nemám čas, strach z časové tísně, dále držení se starých a nepotřebných věcí, či myšlenek.
 

Něco o Adventu:

Slovo Advent pochází z latinského slova Adventus = příchod. Toto období nemá své kořeny v křesťanství, to ho jen vypilovalo do jisté podoby. Už dávno před příchodem křesťanství pohanské kmeny v této době uctívali a udržovali určité rituály a obyčeje. Pro tyto kmeny byl důležitý hlavně slunovrat. Byla to vždy doba zklidnění, ztišení a odpočinku, klidu, míru, pokoje a očekávání. Rodina byla pospolu, lidé se byli blíž a mezi členy se utužovali pevné vazby. 

Adventí věnec: je největší symbolika tohoto období, lidé si adventní věnce věší na vstupní dveře, věší si je na lustry, pokládají si je na stoly. Opět symbolika věnce (kruhu, který znamená život, koloběh života, nebo také nesmrtelnost, dále je věnci připisována úcta, radost a vítězství, je připisován k slunci a je také symbolem vykoupení a věčnosti) je stará a byla tu dříve než křesťanství. Zvyk adventního věnce nejvíce ovlivnil Johann Hinrich Wichern /1808-1881/, který udělal první adventní věnec, na kterém bylo zprvu 23 svíček. Dnes je v čechách nejvíce rozšířena varianta se čtyřmi, nebo pěti svíčkami.

Svíčky: měli by být 4 a umístěné po obvodu věnce, toto rozmístění symbolizuje 4 světové strany. 4 svíce znamenají 4 adventní neděle. Tyto svíčky by měly být 3 fialové nebo červené a 1 růžová. Zapalují se proti směru hodinových ručiček, růžová jako třetí.
1. svíčka znamená NADĚJI A OČEKÁVÁNÍ
2. svíčka znamená LÁSKU A SOUCIT
3. svíčka znamená RADOST A PŘÁTELSTVÍ
4. svíčka znamená MÍR A POKOJ
Pátá svíce může být uprostřed kruhu a měly by být bílá. Symbolizuje život, odpuštění a očistu.  

V adventví době by jsme si měly dobře naplánovat a rozplánovat čas, zbytečně se nestresovat raději udělat všeho méně a příští rok začít o něco dříve se všemi přípravami. Tomuto období by měl vládnou klid, pohoda a mír. Věřte mi, že to jde. Prožívám toto období relativně v klidu už pár let, s dětmi, s kupováním vánočních dárků, s velkým úklidem, s pečením cca 15 druhů cukroví a stihám i pracovní povinnosti. Je to opravdu jen v naplánování si času!