Terapeutické ošetření

Toto ošetření vlastně probíhá skoro pokaždé když ke mně příjdete, aniž by jste si to často uvědomovali.

Terepeutické ošetření je pohovor s klientem o tom co ho trápí, či jaké má problémy, zhodnocení minulé návštěvy, jestliže už nějaká proběhla. Dále navrhnutí postupu pomoci, navrhnutí vhodné diagnostiky a samozřejmostí je seznámení klienta s tím co bylo zjištěno. Poté se navrhne nejvhodnější řešení pro ten daný problém.

Toto ošetření tedy zahrnuje, vstupní konzultaci, diagnostiky čínské medicíny, návrh řešení zdravotních problémů, stravovací doporučení, ošetření za pomoci kombinací technik individuálně sestavených pro každého klienta, pohybové doporučení a vše ostatní, co je potřeba.