Celostní medicína nahlíží na člověka jako na celek! Neodděluje součásti, nezařazuje do skupin, nevěnuje se jen určité, většinou bolestivé, nebo jinak poškozené části. Uvědomuje si, že vše je propojeno se vším a vše je závislé na ostatním, stejně jako, že vše je závislé i na sebemenším kousíčku.

 

U celostní medicíny platí pravidlo, že příčina jakýkoliv problémů je důležitější než následek. Příklad: Jedete v autě a rosvítí se kontrolka oleje. Uvědomte si, že ta svítící žárovka je pouze následek!!! Příčina je v motoru!!! Máte tři možnosti, buď při nejbližší příležitosti olej dolejete a budete jezdit v klidu dále, nebo nebudete kontrolku vnímat a budete čekat že to nějak dopadne, ale také můžete vyšroubovat žárovku aby jste kontrolku neviděli. Přesně tak to dělá spousta lidí sami se sebou!!! Nevěnují pozornost malým věcem které se jim dějí, začínají řešit až ty větší, nebo někteří dokonce ani to ne. Stále ignorují své kontrolky a myslí si, že tím ten problém vyřešili, že to přestane nebo se to prostě vyřeší samo. Nic se ale samo nevyřeší, vše má totiž svoji příčinu a svůj důvod k tomu aby se cokoliv dělo. Nic není náhodou nebo najednou. Naše tělo není mstivé monstrum, které si najednou z ničeho nic usmyslí, že toto, nebo toto začne bolet, nebo se poškodí atd.. Už několik let, měsíců, týdnů, nám dává jasně najevo, že se mu něco nelíbí, nebo že je něco v nepořádku. Když si to nedokážeme uvědomit, tak nám to dává více a více jasně najevo. Bohužel to někdo pochopí až když má obrovské bolesti, nějaká část je poničená, nebo nemůže fungovat psychicky. To pak chce nejrychlejší a mnohdy nekvalitní nápravu, nebo podlehne a uvěří, že už to lepší být nemůže, někteří lidi si začnou myslet, že jejich stav je normální, jelikož to samé má spousta lidí kolem. Málokomu dojde co mu tato zkušenost má dát a co má pochopit.  Celostní medicína  úžasně dokáže nalézt příčinu a sjednat nápravu. Je pravda, že zázraky nedokáže. Většinu práce na svém uzdravení musí odvézt člověk sám a závisí nejvíce na jeho snaze a víře uzdravit se a sjednat pořádek.

Na rozdíl od klasické medicíny se celostní medicína soustřeďuje na pacienta, ne na jeho nemoc. Hledá prvotní příčiny vzniku nemoci. Arzenál celostní medicíny je bohatší, ale také pro pacienta, co se osobní disciplíny týká, náročnější.

 
 

Úrovně působení celostní medicíny:

První úroveň

– to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň „fyzického těla“. Zde se projevují všechny příznaky - bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracují klasické masáže, také klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy

Druhá úroveň

– energetická, regulační, zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé

Třetí úroveň

– je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že na tento příznak, nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni.

Čtvrtá úroveň

– je duchovní, těžko definovatelná, každý si ji může pojmenovat jak chceme. Víra tvá, Bůh, vesmír, karma, dědičné dispozice ...

 

  Někteří lidí mají zablokování jen na jedné úrovni, většinou je ale blok ve více úrovních najednou.

Opět jsem u toho známého: vše souvisí se vším a vše ovlivňuje vše!!!*Informovaný člověk si dnes může zvolit, kterému způsobu léčení dá přednost* 

Je dobré ale žít s nohami na zemi, uvědomit si, že v některých situacích je návštěva lékaře nutná a nezbytná, že odmítání klasické medicíny jako celku je špatné a svědčí to o špatném chápání světa. Lékařů si velice vážím! Je pravda že jsou jenom lidi, no a jako každý mají nárok být svý. Tak neházejte je do jednoho pytle. Za své zdraví jste zodpovědni jen vy sami, nikdo jiný Vaši zodpovědnost přebrat nemůže!!!