O mně


Jmenuji se Markéta Hladká, narodila jsem se, když slunce bylo ve znamení Ryb a měsíc ve znamení Lva. Tyto dvě znamení a jejich živly /voda a oheň/ mi daly do vínku úžasné rozpoluplné vlastnosti a také vztah k tajemnu. Jsem  pod ochranou Tarotové karty Císaře, mým osudovým číslem je číslo 7 a životním číslem je číslo 4. Jméno Markéta má staroindické kořeny a znamená Perla.


 Vše, co mi bylo dáno do vínku, se pokouším využít ku prospěchu nejen svému, ale i všech ostatních. Jsem velmi energická bytost, díky tomu mohu zvládat spoustu činností, které mám ráda, které mě baví, samozřejmě i těch které jsou nutností a to vše skloubit s rodinou.

Od roku 1999 jsem vdaná, mám dvě dcery Terezku a Adélku. Mé dvě dcery a můj manžel, jsou pro mne velmi důležité bytosti. Dávají mi skvělé lekce z pokory, sebeovládání a důslednosti, dávají mi ale také spoustu radosti. Děkuji jim, že mi tyto lekce dávají a že mi nastavují zrcadlo reality.


MINULOST
Moje maminka, její sestra a jejich maminka dávaly vždy přednost bylinkám a jiným alternativním postupům, před klasickou medicínou. Jsem ráda že jsem už od malička v takovémto prostředí mohla být a že jsem od nich dostala základy, které nejsou založeny na materiální podstatě, ale na víře.
 Setkávání s léčiteli jako byl  pan Paseka, nebo pan Švehlák mi dalo velice moc zkušeností a jsem velice ráda, že jsem ty pány mohla osobně poznat. 

Vždy, když jsem potřebovala největší pomoc, tak jsem ve svém životě potkala lidi, kteří mi byli ochotni podat pomocnou ruku. Při jednom takovém setkání s jedním živým "andělem" v malé chatce ve Slunečním údolí, jsem se rozhodla také pomáhat lidem. Paní Zdeňka mi byla vždy ochotna pomoci, poradit a hlavně byla vždy ochotna mě vyslechnout. Díky ní jsem vyšla na cestu po které stále jdu a na které můžu pomáhat. Na této cestě jsem navštívila bezpočet seminářů, kurzů i zajímavých setkání, potkala se s mnoho zajímavými lidmi a naučila se spoustu věcí.

V březnu 2009 jsem si otevřela svoji druhou provozovnu, kde jsem se mohla věnovat už naplno svým klientům.

PŘÍTOMNOST

Stále studuji a také prohlubuji své znalosti v tom co dělám.
Stále pracuji sama se sebou a snažím se chápat svůj život v širších souvislostech.

Sama i s některými kolegy, připravuji přednášky a diskuse pro veřejnost.
Od července 2013 jsem v nové provozovně.

 


BUDOUCNOST
Pokud budu moci, tak se chci dále věnovat tomu co už pár let dělám, neberu to jenom jako práci ale hlavně jako poslání. A kdybych měla pomoci byť „jenom“ jednomu človíčku, tak to vše co dělám má smysl.


Zvolila jsem si nelehkou cestu, teď už to vím! Ale také vím, že vše co se mi na této cestě přihodilo, co jsem poznala, koho jsem potkala, tak toto vše mi dalo velice moc. Čeho moc? Všeho! Dnes jsem si jistá, že kdybych se mohla znovu rozhodnout, tak že bych jinou cestu nevolila, nebo když ano, tak hodně podobnou. 
Chci touto formou poděkovat všem, kteří na ni třeba jenom kousíček šli se mnou. Největší moje díky patří paní Zdeňce a hlavně mojí rodině. 


Všem lidem přeji hodně:

 ZDRAVÍ – protože je vzácné
ŠTĚSTÍ –protože je krásné
LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ – protože bez nich NEDOKÁŽEME ŽÍT!