Kalendárium

Můžeme si náš život rozdělit na určité etapy. Ke každé této etapě, se vážou určité problémy, také naše orgány jsou v každé této části života jinak citlivé. Je to samozřejmě trochu jiné u žen a trochu jiné u mužů.

Jedna z těchto etap je jeden rok. Je známo, že v každém jeho měsíci je citlivý jiný orgán. Už před několika tisíci lety byl ke každému měsíci v roce, přiřazen jeden z hlavních orgánů našeho těla. V tomto měsíci můžeme daný orgán nejvíce ovlivnit.  Můžeme tomuto orgánu hodně pomoci, ale také mu velice ublížit. Proto by jsme měli alespoň orientačně vědět, které bylinky v tom kterém měsíci užívat, jakou stravu kdy jíst a jaké další zásadní pravidla dodržovat, aby jsme danému orgánu mohli pomoci.

Další etapa je měsíc, řídíme-li se slunečním měsícem, potom vycházíme ze stejných prioncipů jako v ročním kalendáriu. To znamená, že jeden měsíc je spojen s jedním orgánem, tedy i prvkem, ve kterém se dají ovlivnit podružné orgány k tomuto prvku související. Dále tu je měsíc lunární. Tam jsou jiné principy a vychází se z fáze měsíce. V tomto rozdělení jsou tedy orgány přiřazeny k fázi měsíce, tudíž se zkracuje doba vlivu na orgány, ale tato doba se v roce zase častěji opakuje.

Další etapa je jeden den. Celý den je rozfázovaný do částí. Opět je ke každé části přidělen jeden orgán, který můžeme v této doběnejvíce ovlivňovat.

Správné by bylo, kdyby jsme se celý rok a samozřejmě i každý den o své tělo starali ještě když je v pořádku, tedy preventivně. Jestliže se rozhodnete svým orgánům dopřát základní péči, pak doporučení, která v tomto kalendáriu najdete, budou pro Vás velice prospěšné.