Tradiční čínská medicína

 

Čínská medicína je komplexní systém péče o zdraví, který vychází z tradičního čínského vidění přírody, a jehož historie sahá zhruba 5000 let do minulosti. Je až zarážející, s jako přesností a dokonalostí dokázali čínští mistři určit a popsat orgány, nemoci a pochody v těle. No a to vše při velmi omezených možnostech, které v té době mohli využít.  

Během těchto tisíců let, se TCM vyvíjí, zlepšuje své postupy a v posledních desetiletích, se podobně jako medicína západní, i vědecky ověřuje. Základy však stále vycházejí ze starého učení a dochovaných pramenů.

TCM je velice jednoduché pojetí o člověku jako o celku, je to nejdokonalejší celostní podled na člověka jako takového. Který fungoval před tisíci lety stejně, jako funguje nyní. Bohužel dnes jsou lidé více zanedbaní a méně o sebe dbají, proto i TCM má v dnešním světě těžkou úlohu. 
V prevenci nemoci je tato medicína nepřekonatelná.

TCM používá několik diagnostickým metod, které umožňují najít příčinu problému. Díky těmto diagnostikám si terapeut dokáže udělat dokonalý obraz o stavu jednotlivých orgánů i organismu jako celku a navrhnout následné postupy. Dokáže odhalit problém i několik měsíců, či let dopředu.